Ο Κώστας Καπίνο υπεύθυνος ακαδημιών!

H OMAΔA MAΣ ΠPOXΩPHΣE ΣE MIA ΠOΛY ΣHMANTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣE EΠIΠEΔO AKAΔHMIΩN ME TON ΠPOΠONHTH KΩΣTA KAΠINO .
O KΩΣTAΣ EINAI ΔIΠΛΩMATOYXOΣ ΠPOΠONHTHΣ UEFA C,B KAI TA TEΛEYTAIA 7 XPONIA ΔIATHPEI MIA AΠO THΣ MEΓAΛYTEPEΣ ΣXOΛEΣ ATOMIKHΣ BEΛTIΩΣHΣ ΠOΔOΣΦAIPIΣTΩN .
YΠO THN EΠIBΛEΨH TOY ΘA EINAI OΛO TO OIKOΔOMHMA TΩN ANAΠTYΞIAKΩN HΛIKIΩN ME ΣTOXO THN OPΓANΩΣH KAI BEΛTIΩΣH TΩN ΠAIΔIΩN MAΣ .
KΩΣTA KAΛΩΣ HPΘEΣ ΣTHN OIKOΓENEIA MAΣ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s