Δήλωση Κου Αντώνη Αραβαντινού

¬œ’À« - ≈ȉÈÍfi øÌÈÏÁ ≈ÈÙÒÔfi ”˘ˆÒÔÌÈÛÙÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ Í·È ÎÔÈ˛Ì ‰ÔÏ˛Ì Â„ÍÎÂÈÛÏÔ˝ ÍÒ·ÙÔıÏ›Ì˘Ì. (EUROKINISSI/√…Ÿ—√œ”  œÕ‘¡—…Õ«”)Προσωπική δήλωση του διοικητικού ηγέτη της ομάδας μας κου Αντώνη Αραβαντινού.

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΡΟΔΟΣ. ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ .

Η ΜΠΑΛΑ,ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s